خانه / اخبار / افت شدید فعالیتهای بخش مسکن باعث رکود صنعت شده

افت شدید فعالیتهای بخش مسکن باعث رکود صنعت شده

 

علی دینی ترکمانی استاد موسه پژوهشهای بازرگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره راهای خروج از رکود درسال۹۵ گفت:رصد کردن توزیع نقدینگی ضرورت دارد اما مشکل اصلی بروکراسی فشل نظام اداری است.

ترکمانی افزود : ما باید سراغ تحریک بخش مسکن برویمزیرا به علت افت شدیدفعالیتاای بخش مسکن پیوند پیشین و پسین این بخش با صنعت به شدت افت کرده و باعث رکود صنعت شده.وی گفت راهکار عملیاتی خروج ااز این رکود در سیاست مرتبط با وام مسکن است البته با حذف دوقیدی که دولت برای این وام کنار گذاشته.ترکمانی در بخشی دیگر از مطالب درباره تک نرخی کردن ارز به عنوان راهکار افزودمعتقدم در شرایط فعلی رفتن به سمت سیاست ها نه امکان پذیر است نه به خروج از رکود کمک میکند.دو سیاست و دیدگاه راباید کنار بگذاریم یکی تعدیل قیمت حاملهای انرژی دیگری تک نرخی کردن ارزکه در شرایط فعلی باعث افزایش نقدینگی میشود.

وی درباره پیش بینی نرخارز امسال افزودفکر میکنم ۳تا۴درصد واقع بینانه باشد،باتوجه به افزایش صادرات احتمال  دارد قیمت نفت هم افزایش یابد.