خانه / تحلیل ها / رنانی، شاکری، راغفر، عرب مازار و طایی در چهارمین نشست سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه

رنانی، شاکری، راغفر، عرب مازار و طایی در چهارمین نشست سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه

بزرگداشت سیزدهمین سالگرد درگذشت دکتر عظیمی، استاد فقید توسعه چند سالی است که با برگزاری نشست های سالانه ای در باب مسائل توسعه ایران همراه است، در نشست امسال نیز مسائل مختلفی در این نشست مطرح شد که به جهت اهمیت، چکیده ای از سخنرانی های این نشست در ادامه خواهد آمد که البته این چکیده را سایت دارایان( daraian@) تهیه کرده است.

 

 

مسیر توسعه یافتگی در ایران همواره با فراز و فرودهای فراوانی روبرو بوده است.وابستگی به درآمدهای نفتی یا به تعبیری پدیده نفرین منابع، همواره این اقتصاد را کوچک نگاه داشته و فرصت رشد را به آن نداده است.

البته به گفته ی برخی از اقتصاددانان، همین امر سبب شده تا مردم ایران همواره به دلیل آسودگی خاطر از وجود این منابع و مکان توزیع آن از سوی دولتها، کمی تنبل شوند.حال در چهارمین نشست سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه که به مناسبت سیزدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی با محور “نهادها، اشتغال مولد و رشد با کیفیت” در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، پنج اقتصاددان برحسته کشور به بررسی روند توسعه در ایران از منظر اشتغال مولد پرداختند که چکیده ای از آن در پی می آید

www.daraian.com