خانه / اخبار / برنامه ریزی در ایران با نگاهی به برنامه ششم

برنامه ریزی در ایران با نگاهی به برنامه ششم

گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشکده اقتصاد با همکاری انجمن علمی دانشجویی اقتصاد برگزار کرد:

برنامه ریزی در ایران با نگاهی به برنامه ششم

سخنران: دکتر فرشاد مومنی

زمان: شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

مکان: دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی