خانه / تحلیل ها / تاریخ، توسعه و توسعه نیافتگی
PicPishraft1

تاریخ، توسعه و توسعه نیافتگی

علی رضاقلی (والا)

نگرشی تطبیقی به آراء ابن خلدون، مارکس، بازرگان و نورث

*فایل مقاله:

تاریخ، توسعه و توسعه نیافتگی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.