خانه / تحلیل ها / اندیشه‌های بی‌خانمان
?????????????

اندیشه‌های بی‌خانمان

آیا آنچه به‌عنوان لیبرالیسم شناخته می‌شود مواجهه درست لیبرال‌های وطنی با این اندیشه است؟

اصطلاح لیبرالیسم انصافا چندین قرن اندیشه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی دنیای غرب را پشت سر خود دارد. با زمینه‌های نهادی و ساختارمند ی ویژه و سازه‌های اعتقادی خاص، ساختار مادی مشخص، روابط اجتماعی ویژه فلسفه و دین خاص و تحولات عظیم پی در پی، لیبرالیسم در واقع شروع یک دوره جدید زندگانی همه‌جانبه بشر است با زاویه و جهت مشخص و خاص در زندگی همه‌جانبه غربی، اصالتا سیاسی است ولی لواحق آن اقتصادی- اجتماعی است. این اندیشه‌ها که تمرکز اصلی آن در زمینه سیاسی متمرکز به حقوق «ذاتی و طبیعی» فرد است بنیانا با چالش با فئودالیسم و کلیسا و دولت‌های گذشته اروپا شکل گرفته رعیتی مکلف را به شهروندی صاحب حقوق تبدیل کرده و تجلی آن در اعلامیه‌های حقوق بشر آمریکا و فرانسه مهر وامضا خورده است. در ایران هم سعی شده از آن تقلید شود، راجع به آنها کتاب‌های خوب و عمیق ترجمه شده و تألیف شده هم وجود دارد و بسیاری سعی کرده‌اند از قبل از مشروطه در ایران این اندیشه حقوق افراد در برابر دولت و در برابر روحانیت (کلیسا) و در برابر طبقات حاکمه را بسط دهند و اندک حقوقی سیاسی- اقتصادی- اجتماعی برای مردم تأمین کنند و برای این کار زحمت‌های زیادی کشیده شده و خون‌های زیادی هم ریخته شده و ثمره آن خوب یا بد انقلاب مشروطه و شعارهای جمهوری اسلامی بود: بحث حقوق افراد و تامین آزادی های سیاسی و تأمین اقتصاد و رفاه و…

*فایل مقاله:

اندیشه‌های بی‌خانمان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.