خانه / تحلیل ها / مولفه های اصلی بهره وری نیروی انسانی

مولفه های اصلی بهره وری نیروی انسانی

علی رضا قلی (والا)

 

انسان ها در اوایل همزیستی خود به این نکته پی بردند که زمانی که با هم کار می کنند می توانند افزایش بهره وری داشته باشند و این نکته در گرو حل معضل تعاون است.

البته افزایش سطح بهره وری به مسائلی بر می گردد که در حال حاضر رعایت می شوند و این مسائل مربوط به تقسیم کار و تخصص گرایی، افزایش سطح دانش و مهارت های نیروی انسانی و تخصیص منابع برای انجام تحقیقات در رشته های مختلف می شود. اما همه اینها ضرورتاً منجر به ارتقاء سطح بهره وری نمی شوند. تخصیص منابع برای افزایش مهارت و دانش در عین حال که لازم است و این نوع سرمایه گذاری ها در افزایش بهره وری مفید واقع می شوند، اما یک معضل در بسیاری از جوامع در حال توسعه همچنان باقی است تا بتوانند معضل بهره وری را حل کنند. مقوله های اصلی افزایش بهره وری در مشروعیت بخشی به کار و سخت کوشی و صداقت است که هم منجر به بهبود و کیفیت وکمیت تولید می شوند و هم از انواع کارشکنی ها و طفره روی های کاری و عدم اجرای قراردادهای کار جلوگیری می کنند.

*فایل مقاله:

مولفه‌های اصلی بهره‌وری نیروی انسانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.