خانه / تحلیل ها / «شورای شهر مردم؛ امکانات و محدودیت ها»- بخش دوم؛ راغفر:شهرداری نمی تواند به تنهایی برای مردم تصمیم بگیرد و فضای عمومی را بفروشد

«شورای شهر مردم؛ امکانات و محدودیت ها»- بخش دوم؛ راغفر:شهرداری نمی تواند به تنهایی برای مردم تصمیم بگیرد و فضای عمومی را بفروشد

شست «شورای شهر مردم امکانات و محدودیت ها» در موسسه دین و اقتصاد با حضور دکتر مراد ثقفی، دکتر حسین راغفر، دکتر محمدرضا حائری و یاشار سلطانی در عصر پنج شنبه ۱۹ اسفندماه برگزار شد. مراد ثقفی در این نشست اظهار کرد: بهبود اوضاع شهر تهران با جلوگیری از فساد گسترده در شهرداری امکان پذیر است. در این صورت می شود شهری با اتکا به مردم درست کرد. باید افراد به شورای شهر بروند که نماد مبارزه با فساد گسترده هستند.

دکتر حسین راغفر در ابتدای سخنرانی خود با عنوان «معضلی به نام فقر شهری» گفت: مفهوم شهر یک مفهوم لغزنده است و شامل وجوه کالبدی، حقوقی و سیاسی می شود به همین دلیل محققین شهری باید تور مطالعاتی خودشان را گسترده تر کنند و گستره آمایشی در طراحی شهری را باید توجه کرد که اشکال متعارف تر شهری مثل دسترسی، یکپارچگی هم اهداف اجتماعی هستند. مردم در محیط شهری چطور با هم زندگی می کنند یا از هم جدا هستند.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: همین طور مساله کالبدی شهر که به مسایل توزیع تراکم جمعیت، ساکنین مستقر در مسکن، محل کار، مصرف، طراحی نظام حمل و نقل توازن فضای عمومی و شهری، رابطه شهر با محیط زیست و … همه محصول طراحی های اجتماعی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند پیش از آنکه محصول مرتبط با معماران و مهندسین باشند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: باید توجه داشت که چگونه کارکردهای کالبدی همراه با وجوه تعامل های پیچیده و شبکه های فرامحلی از مردم، سرمایه، کالاها و اندیشه ها موجب می شوند که از طریق آنها زندگی شهری در فضای هر شهر بازتولید می شوند.
او باتوجه به افزایش جمعیت در شهرها عنوان کرد: سهم جمعیت شهر ها در مقیاس جهانی در حال افزایش است و با رشد سریع جمعیت های شهری در کشورهای در حال توسعه، اشکال تجربه شهری برای مطالعه زیستگاه های انسانی نقش محوری پیدا می کنند. به همین جهت مسأله شهر،نقش و اهمیت بیشتری در آینده سیاستگذاری های عمومی پیدا می کند. بنابراین اهمیت توجه و مشارکت مردم در اداره امور شهر بیشتر خواهد شد.
این پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعی با توجه به نقش سهم خواهان در فضای شهری گفت: مباحث مربوط به جمعیت، رشد، کاهش جمعیت، جداسازی و تفرقه، رسمی و غیررسمی بودن در سطوح جهان صنعتی و غیرصنعتی هر دو رخ می دهند. در این فرآیند شکل گیری رویه رسمی و غیر رسمی، طیف گسترده ای از بازیگران حضور دارند و پرسش هایی را درباره حقوق خودشان برای تصمیم گیری برای محیط زیست شهری و مطالبات مربوطه مطرح می کنند؛ شهرها عرصه کشمکش سهم خواهان مختلف هستند.
تهران نماد نابرابری‌های فاحش در کشور است
این کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص نابرابرهای گسترده در شهرهای بزرگ، تصریح کرد: شهرهای مدرن نماد نابرابری های اجتماعی هستند، با نگاه سطحی به تهران می بینیم که این شهر نماد نابرابری های فاحش در کشور است. در بررسی بخش ها و فعالیت های غیررسمی شرایط غیررسمی بودن مشاغل و ناامنی در درون شهرهای مختلف به صورت روابط فضایی و آمایشی و خط بندی های اجتماعی طراحی می شود. امتیازهای ساختاری و مزیت های فضای مبتنی بر تمایز ثروت و قدرت که خودش انعکاسی از بی عدالتی در مقیاس فضایی هستند؛ نابرابری ها را در مقیاس درون شهری تشدید می کنند و منجر به بازتولید فزاینده نابرابری می شوند.
راغفر با بیان تغییر مدیریت اقتصادی در مقیاس جهانی صورت گرفته، گفت: در ایران هم واگذاری مسوولیت های اجتماعی دولت ها به بخش خصوصی را شاهد هستیم. همان طور که دوستان اشاره کردند بحث واگذاری اداره شهر فقط این نیست که چگونگی تامین مالی شهر را به شهرداری واگذار کنیم. یکی از مسایل جدی این است که تعهدات اجتماعی دولت و پای بندی به قانون اساسی کاملا کنار گذاشته شد؛ به بهانه اینکه دولت وجوه کافی برای اداره شهر ندارد. بنابراین واگذاری ها و خصوصی سازی ها فرآیند غالبی داشته است.
او ادامه داد: اولین اتفاقی که رخ داد قوانین و مقررات موجود در کشور توان پاسخگویی در امور اجرایی را ندارند پس تفسیر قوانین به خود افراد واگذار شده است. بنابراین در تهران عملا خودشان به جای قانون نشستند. تقریبا همه فضای اصلی عمومی شهر فروش رفته است این فضاها متعلق به مردم هستند و شهرداری نمی تواند به تنهایی برای مردم تصمیم بگیرد، اما این اتفاق همچنان رخ می دهد. تقریبا بسیاری از فضاهای شهر، میادین اصلی فروخته شده اما هنوز بالفعل نشده است.
علیرغم فضافروشی در شهرداری شاهد بدهی بزرگ این نهاد هستیم
این پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اجتماعی با اشاره به بدهی های شهرداری، افزود: بسیاری از حواشی های شهر تهران فروخته شده و علیرغم این حجم فضا فروشی هایی که می بینیم، شاهد بدهی های بزرگ شهرداری نیز هستیم. شهرداری حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بدهکار است که باید آنها را به افراد ذیربط پرداخت کنند. فضای سبز، زمین های بازی، فضا برای ورزش مردم وجود ندارد. عمدتا برای افزایش قیمت های فروش و کسب در آمد بیشتر سبب شد کاربری های زمین تغییر کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بسیاری از جوانان فضا برای اوقات فراغت و ورزش ندارد و یک فاجعه بسیار بزرگ است؛ شکستی که در فضای مدیریت و فضای شهر صورت گرفته است، اما چون اصحاب قدرت ظرفیت های خلق در آمد جدید در عرصه فروش شهر کشف کرده بودند این فرآیند کماکان ادامه داشته است.
این کارشناس مسایل اقتصادی ما در فضایی که رانت خواری و فساد یک رابطه دوگانه و تنگاتنگی است نظام تصمیم گیری های اساسی ما را وارد بازی و قواعدی تعیین می کنند که به انگیزه های بازیگران شکل می دهند و ما باید امید داشته باشیم که آینده روشنی در جامعه وجود داشته باشد که مردم خودشان وارد صحنه شوند و بتوانند در مقابل کارکرد نهادهای ضد توسعه که سبب تشویق انگیزه های سلطه پروری و زدوبند و فساد می شود و پاداش می دهند شاهد شکل گیری اقتصاد بیمار، رشد مافیاها و در مقیاس خرد در شهر به صورت رشد باج گیران هستیم.
راغفر با اشاره به فضای کشور عربستان توضیح داد: ما در کشور عربستان هم شاهد چنین فضایی هستیم که عرب ها جوانان خودشان را به خارج از کشور برای تحصیل فرستادند و آنها بعد از اتمام تحصیل شان به کشور بازگشتند اما در این کشور فضای کار برای جوامع تحصیلکرده مهیا نبود بنابراین زمینه ای برای پیوستن به داعش فراهم شد. داعش از نیروهای تحصیلکرده و متخصصی ایجاد شد که در کشور خودشان کار نداشتند بنابراین آنها به راحتی توانستند جذب داعش شوند و از این جهت نیروهای کارآمد و متخصص ما را هم خطرهای متعددی تهدید می کند.

منبع: موسسه مطالعات دین و اقتصاد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.