خانه / تحلیل ها / محور اصلی سیاست های اقتصادی، منافع مردم باشد

محور اصلی سیاست های اقتصادی، منافع مردم باشد

نویسنده: حسین راغفر*

در مقدمه باید به این نکته اشاره کرد که دولت یازدهم میراث دار بدهی های کلان، تورم بالا و یک اقتصاد تخریب شده بود که اصلاح این وضعیت دست کم نیازمند دو دهه تلاش بی وقفه است. با وجود شرایط به میراث مانده، مدیریت این مشکلات به ارث رسیده مستلزم نوعی اعتمادبخشی به جامعه و ایجاد امید و آرامش در ارتقای کشور است. به طور قطع در این زمینه دولت توانسته کارنامه موفقی داشته باشد. اما نباید فراموش کرد که دولت می توانست دستاوردهای بسیار بزرگ تری را با وجود ناهمواری ها و کژی ها به دست آورد.

 یکی از مواردی که به مثابه تله دولت دهم می توان از آن یاد کرد، یارانه های نقدی بود. در چنین شرایطی دولت ها به مولفه های سیاسی و آرای مخاطبان در چهار سال آینده می اندیشند. سال ١٣٩٣ که تنها شش ماه از شروع کار دولت یازدهم گذشته بود افکار عمومی کاملا آماده پذیرش حذف یک جمعیت قابل توجهی از یارانه بگیران بود و فرصت بزرگی را برای سرمایه گذاری و تغییر جهت منابع پرداختی و ایجاد اشتغال در اختیار دولت یازدهم قرار می داد. اما دولت به دلیل افتادن در تله سیاسی که دولت دهم گذاشته بود و مهم تلقی کردن تبعات سیاسی حذف یارانه ها، این فرصت تاریخی را از اقتصاد کشور گرفت. البته این مقال فرصت مناسبی برای پرداختن به جزییات عملکرد دولت نیست اما باید به این توصیه یا عبارت اینشتین توجه داشت که اندیشه ای که موجب بروز مشکل می شود نمی تواند به حل مشکلات بپردازد. با عنایت به این گفته از الزامات اساسی اقتصادی دولت دوازدهم تغییر نگرش به اقتصاد است. این موضوع از درک مفهوم آزادی در کشور می تواند مطرح شود که زمینه های رشد نهادهای قدرتمند را به زیان منافع مردم رقم زده است. طبیعتا رویه اصلی اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی باید مردمی کردن باشد. یعنی مردم و منافع مردم محور اصلی سیاست های اقتصادی باشد نه منافع بنگاه های بزرگ و صاحب نفوذ که اغلب ناکارآمد نیز هستند. البته در برخی از موارد ممکن است منافع این بنگاه ها با منافع مردم همراستا باشد اما این موضوع نمی تواند در چارچوب سیاست های اقتصادی کنونی تحقق یابد. امروز بسیاری از حمایت ها در بخش پتروشیمی، خودروسازی، فولاد و سیمان متمرکز شده است و ارتقای کارایی که محور اساسی دیگر اقتصاد مقاومتی است به نحو اساسی مورد توجه قرار نگرفته است. تنها محل کسب سود این بنگاه ها استفاده از رانت های حاصل از دریافت انرژی ارزان است که طبیعتا نمی تواند منجر به مردمی شدن اقتصاد یا حفظ منافع مردم شود. پس از این تغییر جهت اقتصادی است که اصلاحات اساسی در ساختارهای نظام بانکی، مالیاتی و توجه اساسی به اشتغال در همه سطوح انجام شود. سرمایه های انسانی باید از جمله محورهای جدید سیاست های اقتصادی دولت باشد. توجه به ظرفیت های تعاونی ها که با تاسف فراوان به دلیل کارکردهای غلط و بسترهای ناسالم اقتصاد سیاسی در ایران سبب شده چارچوب های ناصواب برای استفاده از ظرفیت های تعاونی ها ایجاد شود و کارکرد اصلی تعاونی ها آسیب جدی ببیند. تعاونی ها بنگاه هایی هستند که برای حل یک مشکل مشترک بین گروهی از مردم شکل می گیرد که با کمک خود مردم به حل مشکل بپردازند و در این بین دولت ها تنها هماهنگ کننده آنها است. اما تعاونی ها عملا به محلی برای استفاده از رانت تبدیل شده که منافع عمومی را به اسم تعاونی به کام گروهی خاص می ریزد.

* کارشناس اقتصادی
روزنامه اعتماد، شماره ۳۷۹۱ به تاریخ ۶/۲/۹۶، صفحه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.