کتاب های ایرانی

دکتر محمود متوسلی؛ کتاب های تألیفی و ترجمه

اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، علی سمیعی نسب سال نشر: ۱۳۸۹ انتشارات: مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق – گروه مطالعات اقتصادی تجدید حیات اقتصاد نهادی نویسندگان: دکتر محمود متوسلی، دکتر محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، ...

ادامه نوشته »