خانه / بایگانی برچسب: نظام اداری

بایگانی برچسب: نظام اداری

سه منبع رانت اقتصاد ایران

محسن رنانی محسن رنانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با مرتبه استاد در ایران دو منبع رانت وجود دارد که وسوسه آفرین است. نخست نفت و در آمدهای نفتی است که رانت عظیمی را در دست دولت و منبعی را برای انگیزه های فساد آمیز ایجاد می کند. ساز ...

ادامه نوشته »